Logopedische Praktijk Eelde - Paterswolde

Spreken


" Mijn dochter van vier verandert veel letters in een [ T ]. Ze zegt bijvoorbeeld geen [kaas], maar [taat]. Thuis begrijpen wij haar wel omdat we gewend zijn aan haar uitspraak, maar de juf heeft moeite om haar te verstaan. Ze vertelde dat de kinderen uit de klas haar soms uitlachen of haar na beginnen te doen. Dat vind ik heel sneu voor haar. ”

Spraakproblemen kunnen zijn:

●  vertraagde spraakontwikkeling
●  onverstaanbaar spreken
●  binnensmonds spreken
●  niet alle klanken/woorden goed kunnen uitspreken
●  te snel spreken
●  onzorgvuldig spreken
●  wisselende uitspraakfouten
●  door de neus spreken
●  log en te nadrukkelijk spreken

Voor meer informatie over spreken en spreekproblemen klik op: articulatie , slissen en lispelen , nasaliteitsstoornissen
Voor meer informatie over spraakproblemen bij kinderen klik op: vertraagde spraakontwikkeling , verbale ontwikkelingsdyspraxie
Voor meer informatie over verworven spraakproblemen bij volwassenen klik op: dysarthrie , ziekte van Parkinson

Mondmotoriek Slikken Taal Adem Spreken Stotteren Stem