Spreken

 " Mijn dochter van vier verandert veel letters in een [ T ]. Ze zegt bijvoorbeeld geen [kaas], maar [taat]. Thuis begrijpen wij haar wel omdat we gewend zijn aan haar uitspraak, maar de juf heeft moeite om haar te verstaan. Ze vertelde dat de kinderen uit de klas haar soms uitlachen of haar na beginnen te doen. Dat vind ik heel sneu voor haar. ”

Spraakproblemen kunnen zijn:

●  vertraagde spraakontwikkeling
●  onverstaanbaar spreken
●  binnensmonds spreken
●  niet alle klanken/woorden goed kunnen uitspreken
●  te snel spreken
●  onzorgvuldig spreken
●  wisselende uitspraakfouten
●  door de neus spreken
●  log en te nadrukkelijk spreken

Voor meer informatie over spreken en spreekproblemen klik op: articulatie slissen en lispelen , nasaliteitsstoornissen
Voor meer informatie over spraakproblemen bij kinderen klik op: vertraagde spraakontwikkelingVertraagde spraak- en taalontwikkeling , verbale ontwikkelingsdyspraxie
Voor meer informatie over verworven spraakproblemen bij volwassenen klik op: dysarthrie , ziekte van Parkinson

Hoofdlocatie Eelde 

Schoollaan 25
9761 AA  Eelde

Geopend:
maandag t/m vrijdag


Dependance
De Kimkiel

Kluiverboom 9
9732 KZ  Goningen

Geopend:
ma, di, do, vrij

Dependance
Fiduciaschool

Distributiestraat 1
9728 CR  Groningen

Geopend:
di, wo, do, vrij

Algemene
informatie
050 3095677
info@logopedie-eelde.nl

Aanmelden